Creabeton_BM_Stehleuchte_Apollon_neutral2_ISO4fU-300